Hellfire Assault

T18

Moderátor: Kamenitxania

Odpovědět
Uživatelský avatar
Annakunda
Příspěvky: 316
Bydliště: Kladno
Kontaktovat uživatele:

Hellfire Assault

Příspěvek od Annakunda » sob 20. čer 2015 21:26:02

Hellfire Assault


Hellfire Assault je první boj v raidu Hellfire Citadel. Otestuje schopnosti vašeho RAIDu při provádění řady jednoduchých úkolů a zvládání boje s několika addy a stejně tak jako u většiny úvodních bossů je zaměřen na otestování gearu a způsobilosti pro novou instanci.

1. Přehled Boje

Hellfire Assault je jednofázový boj, kde hraje hlavní roli úspěšné zvládnutí boje s addy a kontrola děl.
Pokud chce RAID být úspěšný, musí chránit dvě Hellfire děla , která neustále napadají velké dveře, které jsou na konci místnosti do doby, než budou tyto dveře zničeny. Děla pracují automaticky, ale musí se jim po celou dobu boje dodávat munice.
Během boje se budeme zabývá řadou addů a mini-bossem Siegemaster Mar'tak . Někteří z těchto addů budou útočit na naše Hellfire děla. Pokud jsou obě děla zničena, mise se nezdařila. Pokud je ale jen jedno dělo zničeno, dá se ještě teoreticky uspět, ale bude to trvat dvakrát tak dlouho.

2. Shrnutí boje

V této kapitole si velmi stručně shrneme, co hráči z každé ze tří rolí musí udělat v průběhu tohoto boje. V žádném případě to nemá za cíl poskytnout dostatek informací, aby se dal tento boj zvládnout, má vám to dát pouze velmi hrubou představu o tom, na co si dát pozor.

2.1. Tanci

• Provádějte střídání tanků vždy, když stackující se debuff z Hulking Berserkers' dosáhne nepříjemné úrovně.
• Tankujte Siegemaster Mar'tak daleko od dalších addů z důvodu Inspirující Presence .

2.2. Healeři

• Dispel Conducted Shock Pulse , debuff, který je aplikován addy Contracted Engineers na 1-4 členy raidu.
• Pozor na vysokou damage do raidu z Felfire Volley poté, co se Gorebound Felcasters promění na Terrors.

2.3. DPS

• DPS do správních cílů v závislosti na prioritě, používejte své DPS cooldowny pro ty nejdůležitější cíle:
1. Felfire-Imbued Siege Vehicles;
2. Gorebound Felcasters/Gorebound Terrors;
3. Hulking Berserkers;
4. Siegemaster Mar'tak;
5. Contracted Engineers;
6. Iron Dragoons.

• Interrupt Incinerate a Felfire Volley od Gorebound Felcasters/Terrors, a Repair, od Contracted Engineers.

2.4. Všichni

• Vyhněte se různým pozemním schopnostem: Shockwave, Boom bombs, Siege Nova a Belch Flame .
• Nestůjte před a vyhněte se Felfire Crushers, buďte si vědomi ohně, které chrlí Burn.
• Když Felfire Artillery casts Artillery Blast , stůjte alespoň 40 yardů od děl.
• Když Mar'tak casts Howling Axe , stůjte nejméně 8 yardů od všech ostatních.
• Zvedněte a neste Felfire Munitions, která vypadla z různých Siege vozidel po jejich zničení, do Hellfire děl za účelem obnovení jejich munice přes vaše tlačítko extra action.

3. Environment

Je také dobré zmínit pár slov o prostředí, ve kterém se boj odehrává.
Cílem setkání je zničení Reinforced Hellfire Door, která se nacházejí na konci místnosti. Nicméně tyto dveře nemohou být poškozeny jakýmkoliv útokem člena raidu. Dveře mohou být poškozeny a zničeny pouze dvěma Hellfire děly, které se nacházejí se v místnosti.

Hellfire Děla se nachází na levé a pravé straně prostoru a útočí automaticky bez nutnosti činnosti konkrétních hráčů. Děla neustále napadají Reinforced Hellfire Door pomocí speciálního zdroj s názvem Felfire Munitions. Tato munice je omezený zdroj, který nakonec dojde. Jak uvidíme později v příručce, váš raid má možnost, jak tento prostředek doplnit.

Hellfire Děla mohou být poškozena Felfire-Imbued Siege Vehicles (addi, kteří se objevují po celou dobu boje) a pokud jsou obě Hellfire Děla zničena, pak váš raid nemá žádný jiný způsob, jak boj dokončit. Jestliže je ale zničen jen jeden Hellfire Cannon, budou Reinforced Hellfire Door odolávat mnohem déle, než se je podaří zničit, ale úspěch je stále teoreticky možný.


4. Schopnosti

V průběhu boje se budeme muset potýkat s mini-bossem Siegemaster Mar'tak a s několika typy obléhacích vozidel, které se pokoušejí zničit Hellfire děla + s relativně velkým počtem addů. V následujících oddílech se podíváme na všechny schopnosti těchto addů.

4.1. Siegemaster Mar'tak
Howling Axe je schopnost, kterou Siegemaster Mar'tak pravidelně používá v celém boji. Mar'tak debuffs dostane několik členů raidu. Po vypršení debuffu zasažení členové raidu dostanou velké množství fyzické damage a stejné množství dostanou i hráči, kteří od takto zasažených stojí do 8mi yardů .
Shockwave je čelní kuželový útok, který Siegemaster Mar'tak pravidelně využívá po celém boji. Shockwave uděluje vysoké Nature damage všem zasaženým hráčům a odhodí je zpět. Oblast, kde Shockwave udeří je indikována několik sekund předem vizuálním efektem na zemi.
Inspiring Presence je pasivní schopnost, která způsobuje, že jakýkoliv add, který se nachází v jeho blízkosti (přesnou vzdálenost zatím nevíme) získá stackující se buff, který navyšuje jejich damage o 10% za stack. Tento buff trvá tak dlouho, dokud jsou v jeho blízkosti.


4.2. Addi


Addi se objevují neustále po celou dobu boje z portálů, které se vytvoří zhruba každých 45 sekund. Přesně tento interval neznáme, je tedy možné, že s tím, jak boj pokračuje, zvyšuje se i frekvence výskytu portálů.

Gorebound Felcasters jsou ranged addi a lze je tankovat. Obvykle se z každého portálu vynoří 2.
o Incinerate je téměř neustále spamován na aktuálního tanka, dá se přerušit a uděluje vysokou fire damage.
o Felfire Volley Je přerušitelné kouzlo, které uděluje vysokou fire damage všem členům raidu.
o Metamorphosis pokud byli naživu příliš dlouho, po určitou dobu se natrvalo přemění na Gorebound teror , což zvýší jejich škody o 30%, rychlost pohybu o 70%, a poskytne jim imunitu na ovládnutí.

Contracted Engineers jsou melee addi a také je lze tankovat. Obvyklez každého portálu vylezou dva.
o Repair je přerušitelné kouzlo, které musí být udržováno po dobu 1,5 sekundy. Toto kouzlo používájí vždy, pokud je právě aktivní Siege Vehicle (add diskutovaný v další části). Léčí cílené Siege Vozidlo o 3% jeho celkové zdraví každou půl vteřinu po dobu trvání kouzla.
o Conducted Shock Pulse je občas používané kouzlo. Je to debuff , který postihuje až 4 náhodné členy raidu a uděluje mírné nature damage + omráčení po dobu 6 sekund. Počet cílených hráčů se zdá býti náhodný.
o Boom je schopnost, kterou používají pravidelně. To umístí bombu u nohou náhodného člena raidu, udělí po krátké době mírné Fire damage všem členům raidu v malém okruhu kolem něj.

Hulking Berserkers jsou melee addi a také je lze tankovat. Z každého portálu vyleze jen jeden.
o Slam je schopnost, kterou pravidelně používají. Udělíi mírné fyzické poškození jejich tanka a aplikuje debuff s názvem Slam.
o Slam je stackijící se debuff, který zvyšuje fyzickou damage o 30% po dobu 15ti sekund. Tato schopnost vyžaduje střídání tanků.
o Cower! je schopnost, kterou budou občas používat. Ta má vliv na všechny blízké členy RAID tím, že snižuje jejich rychlost pohybu o 20% a způsobuje mírnou fyzickou damage, která prochází přes armor.

Iron Dragoons jsou melee addi a také je lze tankovat. Oni jednoduše používají melee útoky proti jejich tankům. Nemají žádné jiné schopnosti a mají málo HP.


4.3. Felfire Siege Vozidla


V průběhu boje se budou zhruba každou minutu objevovat různá Siege Vozidla a budou útočit jak na raid, tak i na Hellfire děla. Jakmile se objeví, ihned se pohybují směrem k Hellfire dělům a začnou je ničit. Existuje několik různých typů těchto vozidel a každé z nich má své vlastní jedinečné schopnosti. Většinou používají melee schopnosti, ale některé z nich mají také ranged schopnosti.
Felfire Siege vozidla nelze tankovat a ani ovládat. Kdykoli je nějaký typ Siege vozidla zničen, vypadne z něj Felfire munice. Členové raidu můžou tuto munici zvednout a donést jí k Hellfire dělům (pomocí tlačítka zvláštní akce). Při vyzvednutí Felfire munice členové raidu mají zvýšenou rychlost pohybu o 100% na 9 sekund a zároveň ale dostávají mírnou fire damage každou vteřinu, co munici nesou.

Felfire Crushers jsou pouze Siege Vozidla, která nemají žádné ranged schopnosti. Proto musí absolvovat celou cestu do melee range Hellfire děla, aby ho mohli začít poškozovat, což znamená, že cestují nejdéle ze všech vozidel. Také to znamená, že mohou udělovat damage členů raidu při cestě k dělům.
o Crush je čelní kuželovitý útok, který Felfire Crushers pravidelně používá bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou nějaké cíle před ním. Uděluje velké nature damage všem zasaženým členům raidu a také poškozuje Hellfire děla.
o Bore je schopnost, kterou neustále používá. Uděluje velkou Nature damage všem cílům před ním každých 0,5 sekundy.
Burn je schopnost, kterou pravidelně využívá. Chrlí plameny v náhodných směrech po dobu 4 sekund. Hráči, kteří s plameny přijdou do styku dostávají každých 0,5 sekundu mírnou fire damage.

Felfire Flamebelchers
o Belch Flame je útok na dálku, který Felfire Flamebelcher použije, pokud se dostane do blízkosti děla. Salva plamenů přistane v malém okruhu kolem Flamebelcher, uděluje vysokou damage všem hráčům okolo a také dělům.

Felfire Artillery
o Artillery Blast je schopnost, kterou Felfire Artillery pravidelně využívá, způsobuje mírné Fire poškození Hellfire děla a všem stojím hráčům do 40 yardů od nich.

Felfire Demolishers
o Siege Nova je schopnost, kterou Felfire Demolisher občas používá. Na velkou plochu na zemi hodí zelený oheň a brzy poté v daném místě přistanou/přiletí ( nevím, neviděl jsem a moc to tedy nechápu, asi nějaké rakety, co vystřelí ) , které udělí mírné Fire poškození tomu, koho zasáhnou. Poté, kdy označí další místo, Demolisher vystřelí finální rakety, což poškozuje celý raid. Toto poškození se snižuje se vzdáleností hráče od místa dopadu.


5. Strategie

Váš raid musí spojit několik různých prvků, aby úspěšně zvládl tento boj. Shrneme si je v této a vysvětlíme podrobně v následujících kapitolách.
• Vaše DPS se budou muset vzdát zbytečné AoE / Cleave DMG, aby bylo zajištěno, že důležité cíle zemřou tak rychle, jak je to jen možné. To budou většinou různé Siege vozidela a Gorebound Felcasters / Gorebound terror .
• Určete člena raidu, obvykle velmi mobilního, rychle se pohybujícího, který bude mít na starosti donášku Felfire munice do Hellfire Cannon, který má nižší zásobu střeliva.
• Hráči s vysokou DPS musí být zaměřeni na siege vozidela ještě před tím, než napáchají příliš mnoho škody na Hellfire dělech, což v podstatě znamená neúspěch.
• Několik schopnosti musí být přeruováno po celou dobu boje (nejdůležitější je Felfire Volley a Repair ).
• Všichni členové raidu se budou muset vyhýbat poškození od různých schopností , kterým se lze vyhnout.


5.1. Priority objektů

Při konfrontaci s více cíli v tomto boji doporučujeme se obecně držet na této prioritě v zabíjení jednotlivých cílů. Priorita je podle toho, jak moc škodí proti úspěšnému zvládnutí.

1. Felfire- Siege Vehicles
2. Gorebound Terrors/Gorebound Felcasters
3. Hulking Berserkers
4. Siegemaster Mar'tak
5. Contracted Engineers
6. Iron Dragoons


5.2. Tankování a Pozice

Jak jsme se již zmínili dříve, Siege vozidla v tomto boji nelze tankovat. To ponechává volnou ruku, nebo tlapku tankům v nabrání a práci s addy Gorebound Felcasters/Gorebound Terrors, Iron Dragoons, Contracted Engineers, Hulking Berserkers, a Siegemaster Mar'tak.

Siegemaster Mar'tak bude s námi velkou část boje, takže jeden tank si s ním bude hrát tak dlouho, dokud bude naživu, zatímco druhý tank si vyzvedne všechny další addy. Doporučujeme tankovat Mar'tak stranou, protože tam se nic jiného dít nebude.

Je to z důvodu Inspiring Presence, Siegemaster Mar'tak musí být tankován daleko od ostatních addů, ale stále do 40 yardů od nich. My radíme stát rDPS hráčům v melee range Mar'taka, což znamená, že musí mít možnost snadno přejít na jiný cíl s vysokou prioritou.

Přepínání tanků musí být často prováděno z důvodu vypořádání se s Slam debuff. Když k tomu má dojít, tank, který tankoval Mar'tak by si měl nabrat Berserk(y), jakož i jakékoliv jiné v současné době žijící addy. Chcete-li provést přehození tanků, ideální způsob, jak to udělat je vzít Mar'tak k ostatním addům, kde si ho nový tank vytáhne a starý tank na sebe bere všechny ostatní addy. Z důvodu Inspiring Presence je velmi důležité to udělat tak rychle, jak jen je to možné. Vzhledem k omezení možnosti tauntovat addy je možné, že někteří z addů zůstanou na druhém z tanků.. Protože většina addů stojících stranou od Berserker umírají poměrně rychle, neměl by to být opravdu problém. V současné době nevíme přesně, při kolika staccích se doporučuje střídání tanků.


5.3. Manipulace se Siegemaster Mar'tak

Když jsou členové raidu zaměřeny Howling Axe , musí pohybovat 8yd od všech ostatních a také navzájem od sebe, aby se minimalizovalo poškození, které z této schopnosti vyplývá.

Shockwave je třeba se mu vyhnout. Vzhledem k tomu, že se jedná o kuželovitý útok, je obecně doporučeno zůstat relativně blízko k bossovi. Tím bude snazší vyhnout se Shockwave, a minimalizovat množství pohybu k tomu potřebnému.

Po dobu, kdy je Mar'tak je naživu, ranged DPS hráči by měli stát v jeho melee range (což je zcela relativně v bezpečí, protože on je tankovánt pryč od ostatních addů), a jednoduše se lze přepnout na jiné cíle dle priority, jak přichází do boje.5.4. Manipulace s Addy


5.4.1. Gorebound Felcasters

Incinerate musí být přerušen tak často, jak je to možné. Vzhledem k tomu, že je neustále spamován, je nemožné přerušit všechny, ale měli byste jich zvládnout co nejvíce.

Felfire Volley musí být přerušen. Není používán tak často, takže členové raidu se musí ujistit, že ho přeruší, když má být proti raidu použit. Měli byste upřednostňovat přerušení Felfire Volley více než Incinerate.

Když Felcasters začnou s Metamorphosis , prostě se stanou mnohem nebezpečnější. Vzhledem k tomu, že většina členů RAIDu bude již zaměřena na Felcasters, nic zvláštního se nedoporučuje, když se z nich stanou Terrors.


5.4.2. Contracted Engineers

Když Contracted Engineers channelují Repair na Felfire Siege Vehicle, musí být přerušeni tak rychle, jak je to jen možné. Jinak každou půl sekundy se Siege Engine vyléčí o 3% jeho zdraví a to může znamenat rozdíl mezi tím, zda Siege vozidla budou moci použít další kouzlo, nebo ne.

Conducted Shock Pulse musí být rozptýlena co nejrychleji ze všech členů raidu.

Hráč, který se stal terčem Boom se musí pohybovat 5 yd od bomby umístěné u jejich nohou, aby se zabránilo v přijímání poškození.5.4.3. Hulking Berserkers and Iron Dragoons

Žádným způsobem nemůžete snížit poškození z Cower! , který vás bude jen obtěžovat a který se řeší jen prostřednictvím healu.

Stejně tak Iron Dragoons nemají schopnosti a vůbec nevyžadují žádné speciální zacházení. Měly by být jednoduše tankováni a cleavováni, aby jejich počet nebyl příliš vysoký.5.5. Manipulace se Siege vozidly


Siege Vozidla jsou velmi vysokou prioritou v průběhu boje, protože udržování Hellfire děla naživu má prvořadý význam. Vzhledem ke skutečnosti, že se objevují mnohem méně častěji než ostatní addi, rozhodli jsme se diskutovat až nakonec.

6.5.1. Felfire Crushers

Bore znamená, že nikdo nesmí stát v přední části Felfire Crushers, protože jinak ho to může velmi snadno zabít.

Když Felfire Crushers chrlí oheň ze svých stran s použitím Burn , členové raidu se musí vzdálit od těchto oblastí, aby se minimalizovalo poškození. Vzhledem k tomu, že směr plamenů je vždy náhodný nelze opálení předejít úplně, ale je třeba dbát nato, aby poškození bylo co nejmenší.

Felfire Crushers bude pravidelně používat Crush i když nedosáhne ani jednoho z Hellfire děl. Žádná prevence před tím není, jen to, že se zničí tak rychle, jak je to jen možné.5.5.2. Felfire Flamebelchers

Když Felfire Flamebelcher dělá Belch Flame směrem k Hellfire Cannon, musí se členové raidu pohybovat rychle a daleko z efektu, který označuje, kde to udeří o několik sekund později. Nic jiného se s tím nedá dělat, opět není žádná prevence, jen to co nejrychleji zničit.


5.5.3. Felfire Artillery

Když Felfire Artillery dělá Artillery Blast, členové raidu se musí pohybovat alespoň 40 yardů od Hellfire děla, aby se zabránilo přijímání vysoké damage, kterou Hellfire Cannons budou dostávat. Nic jiného se s tím nedá dělat, opět není žádná prevence, jen to co nejrychleji zničit.


6.5.4. Felfire Demolishers

Když Felfire Demolisher dělá Siege Nova , hráči musí vzdálit z každého místa nárazu a posunout se tak daleko, jak je to jen možné z konečného místa dopadu, aby se dostalo co nejméně škod.


6. Heroism / Bloodlust / Time Warp
Doporučujeme používat Heroism / Bloodlust / Time Warp na začátku setkání.


Volně, ale opravdu velmi volně přeloženo z icy-veins.com
Obrázek Obrázek Obrázek


Monk tank, to je něco jako pyrotechnik, jakmile ho uvidíš utíkat, snaž se ho předběhnout, protože to už jde opravdu o život.

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host