Spoils of Pandaria

Moderátor: Kamenitxania

Odpovědět
Uživatelský avatar
Annakunda
Příspěvky: 316
Bydliště: Kladno
Kontaktovat uživatele:

Spoils of Pandaria

Příspěvek od Annakunda » sob 07. pro 2013 1:50:20

Spoils of Pandaria

představují desátou překážku v cestě Siege of Orgrimmar. Je to neobvyklý boj, kde váš raid nebude muset čelit žádnému bossovi. Spíše se budete muset rozdělit na dva týmy, každý z nich bude otvírat množství beden, ze kterých vylezou addi, které je nutno eliminovat. Váš raid musí účinně vyčistit místnost v daném časovém limitu, aby mohla být tato mise úspěšná.


1. Přehled Boje

Spoils of Pandaria je neobvyklý boj. Místo toho abychom čelili nějakému bossovi, budeme se muset dostat přes velké množství různých addů. Zatímco mechaniku a strategii boje není nijak zvlášť těžké pochopit, struktura boje je poměrně složitá.

Boj probíhá ve čtyřech kvadrantech velké místnosti. Každý kvadrant je naplněn velkým množstvím různě velkých beden, které si členové raidu mohou otevírat, a ve kterých jsou addi. Existují dva Mogu kvadranty a dva Mantid kvadranty.

• Na začátku jsou dostupné pouze dva z kvadrantů (jeden Mogu a jeden Mantid) a protože budete muset zabíjet addy v obou kvadrantech současně, váš raid se bude muset rozdělit. Poté, co zabije dost nepřátel v prvních dvou kvadrantech, bude váš raid moci otevřít dvě brány, které jim umožní přístup k dalším dvěma kvadrantům. Čtyři kvadranty jsou spojeny v párech po dvou, takže dva různé týmy ve vašem raidu se nikdy nesejdou v průběhu boje.
• Poslední dva kvadranty jsou stejné a čelíte tak totožným výzvám jako v prvních dvou. V tomto druhém kvadrantu skupina, která porazila Mogu addy v prvním kvadrantu bude bojovat s Mantid addy a skupina, která porazila Mantid addy v prvním kvadrantu bude bojovat s Mogu addy. Jakmile váš raid zabije dost addů v obou kvadrantech, vyhráli jste.

Aby bylo možné se dostat k posledním dvěma kvadrantům, členové raidu v každém z prvních kvadrantů budou muset vytáhnout páku, která otevře bránu. Páka v každém kvadrantu musí být napájena, aby se dala použít a to se stane tehdy, pokud vaše skupina zajide dostatečné množství addů v tomto kvadrantu. Všichni členové raidu mají na své obrazovce zvláštní bar, který určuje, jak moc je páka v jejich kvadrantu napájena a půjde zapnout. Dveře do posledních dvou kvadrantů se otevře pouze tehdy, když byly vytáhnuty obě páčky ( zde není myšlen Reve, tak za něj netahat ). Celý boj je časově omezen a členové raidu mají pevně stanovenou dobu pro aktivaci prvních dvou pák, a pak další čas k aktivaci posledních dvou.


2. Prostředí a struktura boje

Prostředí a struktura boje je zde složitější než většina jiných setkání a tak pochopení její mechaniky je důležité. Tato část se věnuje právě tomuto účelu.

Obrázek2.1. Pódium

Váš raid se nachází na jakémsi molu s výhledem na čtyři poměrně malé místnosti, dále označované jako kvadranty. Váš raid není schopen skočit dolů do těchto kvadrantů, protože jsou blokovány malým plotem. Chcete-li vzačít boj, jeden z vašich členů raidu musí komunikovat s ovládacím panelem, který se nachází na molu, což způsobí, že ploty ve dvou kvadrantech (severo-východní a jiho-západ) zmizí. Jakmile se to stane, každý člen raidu, který se nachází na molu dostává Fire poškození každou sekundu, což vás nutí skočit dolů do dvou kvadrantů.


2.2. Kvadranty

Před skokem z vyhlídkového mola musí být raid rozdělen do dvou skupin, každá skupina skáče do jiného kvadrantu. Od této doby jsou skupiny závislé jen sami na sobě a nebude moci do konce boje se znovu setkat. Je možné se dostat za použití zvedacího háku zpět na molo a skočit do kvadrantu na druhé straně a tak se připojit k boji v druhé skupině, ale i když je to možné, interakce se závěsným hákem trvá příliš dlouho na to aby to bylo životaschopné (nebo to tak bylo z našich zkušeností).
Každý kvadrant funguje přesně stejným způsobem.
1. Kvadrant obsahuje velké množství krabic, které lze otevřít kliknutím pravým tlačítkem myši. To způsobí, že se objeví nepřátelský add (v Mogu kvadrantech to jsou Mogu addi a v Mantid kvadrantech překvapivě Mantidn addi).
2. Zabíjením nepřátelských addů se nabíjí energetická páčka, jejíž stav se po dobu trvání setkání přidává do uživatelského rozhraní každého člena raidu.
3. Je-li energie v baru vyplněna, páku kvadrantu lze použít.
V prvním kvadrantu mají každá ze skupin přesně 270 sekund nato, aby zabily dost addů a použily páku. Poté, co byly použity páky v obou kvadrantech, otevřou se dveře do druhého kvadrantu. Po tom mají obě skupiny 300 sekund na použití páky v druhém kvadrantu. Pokud tak učiníte, úspěšně jste zvládli toto setkání, můžete použít jeden ze závěsných háků na cestu zpět k molu.
Není-li použita páka kvadrantu dříve, než čas vyprší, bude váš raid okamžitě zabit.


2.3. Bedny a energie z nich

K dispozici jsou tři velikosti beden (lehká, střední a masivní). Jeden bedna = jeden add (ale add může klidně vyvolávat další addy). Add je vybrán náhodně z předdefinované sady addů, které může bedna obsahovat. Síla a zdraví adda závisí na velikosti bedny, což znamená, že čím větší bedna, tím silnější add.
Každá páka vyžaduje 50 energie, aby se stal použitelnou. Zabíjení addů poskytuje energii, která závisí na velikosti bedny a adda, který z ní vyleze:
• zabítí adda, který vylezl z lehké bedny dává 1 energii;
• zabítí adda, který vylezl z střední bedny dává 3 energie;
• zabítí adda, který vylezl z masivní bedny dává 14 energie.
Existuje několik beden Crates of Pandaren Relics, které obsahují nepřátelské Pandaren addy, které udělí buffy vašim členům raidu, když je zabijí. Tyto bedny jsou umístěny náhodně v obou Mogu a Mantid kvadrantech.


3. Addi a jejich schopnosti

Protože váš raid se bude zabývat oběma druhy kvadrantů současně, nemáme jinou možnost, než prezentovat všechny schopnosti všech monster, než budeme diskutovat o strategii. To se může jevit na první pohled strašidelně, ale věci nejsou tak složité, jak se zdají být.
Všimněte si, že není-li uvedeno jinak, všechny schopnosti ovlivní pouze hráče v kvadrantu, ve kterém jsou zrozeni.


3.1. Mogu Bedny

3.1.1. Lehké Bedny

Každá Lehká bedna může obsahovat jednoho z následujících 3 druhů addů.
Animated Stone Mogu mají dvě schopnosti.
o Harden Flesh je 10ti vteřinová DoT, která uděluje Fyzické poškození v průběhu času, stejně jako postupně zpomaluje cíl o 30% každou sekundu. Lze přerušit a dispelovat.
o Earthen Shard je přerušitelný nuke, která uděluje mírnou Nature damage.

Burial Urns jsou addi, kteří nemají své vlastní schopnosti, ale vyvolávají jiné addy, tzv. Sparks of Life .
o Sparks of Life udělují vysokou pulzující Nature damage v oblasti do 4-yard okolo nich, a když je zabit, udělí vysoké množství Nature damage všem hráčům do 8 yardů.

• Několik Quilen Guardians se objeví ze stejné bedny. Mají jen jednu schopnost.
o Carnivorous Bite je stackující se bleed efekt na jejich hlavním cíli.


3.1.2. Střední Bedny

Každá středně velká bedna obsahuje jeden ze dvou následujících addů.
Modified Anima Golems mají dvě schopnosti.
o Matter Scramble klade dva paprsky světla na dvou místech v místnosti a o pár vteřin později přeháže umístění hráčů, kteří stojí v těchto paprscích světla. Pokud nejsou žádní hráči stojící v paprsku světla, bude celý raid dostávat velmi vysoké množství Fire damage.
o Crimson Reconstitution klade void zóny na zem v místě, kde Modified Anima Golem právě stojí a ty léčí každého, kdo v nich bude stát.

Mogu Shadow Ritualists má tři schopnosti.
o Torment je dispellable DoT, která uděluje na začátku fixní damage, a poté zvyšuje shadow poškození v dalším období. Když je dispelnuta, DoT skočí na nedaleký cíl, kterému opět udělí svou počáteční damage, ale tikání dotky jde zas od základu. Všechny DoT zmizí, když Mogu Shadow ritualist zemře.
o Forbidden Magic je přerušitelný nuke.
o Mogu Rune of Power je void zóna, která zvyšuje melee, ranged, and spell haste každému, kdo v ní stojí.


3.1.3. Masivní bedny

Každá masivní bedba obsahuje jeden ze 4 Mogu Elders. Každé NPC má jednu schopnost a každý z nich má jednu společnou schopnost, tzv. Return to Stone . Return to Stone je udělen na náhodného hráče, udělí průměrné množství Shadow damage, odhodí je zpět a vytvoří adda s názvem Stone Statue. Kamenné sochy nemají žádné schopnosti, nenapadají členy raidu (zdá se, že se jen bezcílně potulují po místnosti), ale když jsou naživu, každá z nich buffuje Mogu Elders tak, že zvýší jejích damage o 10% .
Níže uvádíme seznam všech Mogu Elders a jejich schopností.

Jun-Wei - Shadow Volley , uděluje velké množství Shadow poškození okolních hráčů.
Zu-Yin - Molten Fist , uděluje velké množství Fire poškození okolních hráčů.
Xiang-Lin - Jade Tempest , uděluje velké množství Firestorm poškození okolních hráčů.
Kun-Da - Fracture, uděluje velké množství přírodního poškození okolních hráčů.


3.2. Mantid Bedny

3.2.1. Lehké Bedny

Každá Lehká bedna může obsahovat jednoho z následujících 3 druhů addů.
Sri'thik Bombardiers mají dvě schopnosti.
o Gusting Bomb vystřelí projektil na náhodné rangedko, udělí jemu a také v oblasti 5-yard velké množství Nature poškození a zanechá po sobě ničivé void zóny.
o Throw Explosives hází bomby na náhodné členy raidu, které udělují v 2-yard oblasti mírné množství fyzického poškození.

Amber-Encased Kunchongs mají jednu schopnost.
o Encapsulated Pheromones je oblak plynu, který uděluje mírné množství fire damage každou sekundu hráčům stojí v něm.

Kor'thik Warcallers mají jednu schopnost.
o Enrage je self-buff, který zvyšuje Warcaller jeho poškození o 200%, ale snižuje jeho rychlost pohybu. Zatímco je aktivní, jeho melee útoky mají stackující debuff na svůj cíl, který snižuje armor o 20% za stack.


3.2.2. Střední Bedny

Každá středně velká bedna obsahuje jeden ze dvou následujících addů.
Zar'thik Amber Priests mají dvě schopnosti.
o Mantid Swarm vyvolá několik malých addů, kteří nemají žádné své schopnosti, na pomoc Amber Priest.
o Residue je dispellable buff, který háže Amber Priest na spřátelené addy. Toto kouzlo vyléčí cíl a všechny ostatní spojenecké cíle kolem nich, heal je rozdělen rovnoměrně mezi všechny cíle.

Kor'thik Warcallers má dvě schopnosti.
o Windstorm je pohybující se tornádo, které uděluje vysokou Nature damage v prostoru. Tornádo trvá 18 sekund, a jeho rychlost pohybu se zvyšuje v průběhu boje.
o Rage of the Empress je dispellable buff, který on háže na všechny své blízké spojence, čímž jim zvyšuje jejich damage o 50%.


3.2.3. Masivní bedny

Všechny Masivní bedny obsahují Ka'thik Demolisher. Tento mob má dvě schopnosti.
Set to Blow je 15ti vteřinový debuff s 5ti náboji, které umístí na náhodné členy raidu. Tento hráč obdrží extra action button. Debuff sám o sobě nedělá nic, ale když skončí, hráč dostane vysoké množství fire damage za každý stack debuffu, který měl a stejné poškození jde všem hráčům do 9 yardů. Kliknutím na tlačítko se zkonzumuje jeden stack a umístí bombu na zemi v místě hráče. Po 5ti vteřinách od položení začne být bomba aktivní a každý hráč, který příjde do blízkosti 9ti yardů od ní jí přivede k výbuchu, což má za následek velké množství fire damage každému v 9ti yardů a také odpálí všechny ostatní bomby v této oblasti. Pokud není odpálena hráčem, bomba vybuchne po 30ti sekundách poté, co byla umístěn. Tlačítko nemá žádný cooldown, což umožňuje hráčům zbavit se všech 5ti stacků bebuffu.
Feromon Cloud je pulzující aura, která je aktivní během života Ka'thik Demolisher. Uděluje nízké poškození Nature každou vteřinu do celého raidu.


3.3. Pandaren bedny

Každá z Pandaren beden obsahuje jednoho z následujících tří addů.
Ancient Brewmaster Spirits mají dvě schopnosti, a po smrti buffnou vaše tanky.
o Keg Toss hodí soudek na náhodné rangedko, který uděluje velké množství nature damage hráčům do 5 yardů, a zpomaluje všechny postižené hráče o 50% po dobu 15 sekund.
o Breath of Fire je čelní kuželový útok, který uděluje velké množství Fire poškození všem zasaženým objektům. Pokud jsou hráči součastně debuffed Keg Toss, pak budou mít 6ti vteřinovou Fire DoTku a budou dezorientovani, lze dispelovat.
o Blade of the Hundred Steps je buff pro tanky, dát jim šanci na útok , který uděluje obrovské množství Nature poškození nepřátelům do 4 yardů, ohromí je na 1,5 sekundy. Tento efekt funguje i na zvířata, která jsou normálně imunní vůči omráčení, a má 15ti sec cooldown.

Wise Mistweaver Spirits mají dvě schopnosti a po jejich smrti dostanou buff healeři.
o Gusting Crane Kick táhne hráče ze vzdálenosti 40 yardů k Wise Mistweaver Spirits, uděluje mírné fyzické poškození každou sekundu hráčům do 10 yardů. Trvá po dobu 4 sekund.
o Eminence je pasivní schopnost, která způsobuje, že Wise Mistweaver Spirits léčí sama o 150% damage, kterou udělá.
o Staff of Resonating Water buff pro healery, poskytne šanci vytvořit léčivou vlnu, která healuje zraněné hráče před healerem v celkové výši 100.000. Vlna také uděluje poškození zasaženým addům. Má 8sec cooldown.

Nameless Windwalker Spirits mají jednu schopnost, a po smrti udělí buff DPS hráčům.
o Path of Blossoms útočí na náhodné rangedko, zanechává stopu fiery blossoms v cestě Windwalker Spirits, které každý cíl ve vzdálenosti do 3 yardů stunuje po dobu 6 sekund. Fiery blossoms vydrží po dobu 30 sekund a pokud hráč přijde do styku s květem, ten vybuchne a v okruhu 3 yardů udělí velké množství Fire poškození.
o Claw of Burning Anger Buff pro DPS hráče, který způsobuje, že jejich útoky mají šanci na udělení mírného množství Fire damage na cíl. Tento efekt má 5sec cooldown.


4. Strategie

Strategie pro tento boj je mnohem jednodušší, než se může zdát z důvodu velkého množství addů a jejich schopností. Děkuji za uklidnění.
Před zahájením boje byste měli rozdělit váš raid do dvou vyrovnaných skupin (s vyrovnaným počtem tanků, healerů a DPS hráčů v každé skupině). Jak začne boj, každá skupina by měla skočit dolů do jejich určeného kvadrantu a začít otevírat pandořiny skříňky.
Neexistuje žádné skutečně ideální pořadí nebo kombinace v otvírání beden v každém kvadrantu a taková kombinace v každém případě ve značné míře závisí na přesném ladění boje v praxi. Přesto vám poskytneme pár postřehů.
• Vždy otevřete Pandaren bednu jako první, pokud je k dispozici, protože buffy po zabití těchto Spirits jsou velmi silné a je nejlepší je mít je aktivní tak dlouho, jak jen je to možné.
• Zkuste počítat a mějte na paměti, že nemusíte otevřít více beden, než co skutečně potřebujete. Například s vědomím, že masivní bedna dodá 14 energie, když add v něm zemře, je zbytečné otevřít další masivní bednu, když váš raid potřebuje pouze 2 energie. V tomto případě je rychlejší a bezpečnější otevřít dvě Lehké bedeny nebo jedenu střední.
• Využijte možnost RAID členů cleave a multi-DOT tím, že vždy máte otevřenu jednu, nebo více Lehkých beden, zatímco vy se snažíte vypořádat se silnějšími addy z masivní nebo střední bedny. Nepřátelé z lehkých beden jsou dost slabí a nemělo by způsobit problémy s jejich eliminací v přiměřeném počtu.
V následujících kapitolách se podíváme na to, jak se vypořádat s mechanikou boje v každém z těchto dvou typů kvadrantů.


4.1. Mogu kvadranty

Všichni Mogu Elders by měly být řešeni stejným způsobem. Kdykoliv se vytvoří Stone Statue, vaše ranged DPS hráči by se na ně měli ihned zaměřit a poslat je do věčných lovišť. Kromě toho ranged DPS hráči a healeři by měl stát daleko od Mogu Elders, aby se zabránilo poškození od jejich schopností.
Modified Anima Golems by měly být přesunuty z léčivých void zón, které vytváří jejich schopnost Crimson Reconstitution (a samozřejmě jakýkoliv jiný nepřátelský add by měl být z těchto prázdných zón také přesunut), ale naopak členové raidu můžou v nich stát a mít prospěch z volného léčení. Kdykoli Matter Scramble je umístěn, alespoň jeden člen raidu by se měl rychle přesunout a stát v každém paprsku světla, což činí tuto mechaniku zcela neškodnou.
Mogu Shadow Ritualists by rovněž měly být přesunuti z jejich Mogu Rune of Power void zón a naopak členové raidu by se měl znovu postavit do nich, kdykoliv jen je to možné, využívat tak jejich účinků. Torment by měly být rozptýleny, i když vzhledem k poměrně nízkému HP Shadow Ritualists nebude těch dotek zas až tak. Forbidden Magic by měla být přerušena, kdykoli je to možné.
Animated Stone Mogu by měly být také přerušováni, kdykoli je to možné, a pokud se jim podaří na někoho hodit Harden Flesh, tak je potřeba DoTku dispelovat.
Burial Urns a jejich Sparks of Life by měly být zabiti. Burial Urns není potřeba tankovat (jsou stacionární) a Sparks of Life by měla být zabíjeni ranged DPS hráči, zatímco melee hráči musí zajistit, aby se dostaly do vzdálenosti 8 yardů od nich, když umírají.
Quilen Guardians by měli být zabiti tak rychle, že jejich Carnivorous Bite nedá tankům moc stacků, ale i když jsou ponecháni naživu příliš dlouho, není to až tak nebzpečné.
Mimo Burial Urns, Sparks of Life, a Stone Statue je potřeba všechny ostatní addy v tomto kvadrantu třeba tankovat.


4.2. Mantid kvadranty

Hráči, kteří jsou postiženi Set to Blow se musí ujistit, že jsou schopni se zbavit alespoň 4 ze 5 stacků debuff před skončením jeho platnosti. V ideálním případě by měly jít do volné části kvadrantu a umístit bomby na zem tam. Také si musí býti vědomi, že je třeba se okamžitě přesunout minimálně 9 yardů od každé bomby, kterou umístili, protože jinak jí odpálí sami. Poškození z Pheromone Cloud musí být jednoduše přehealováno.
Zar'thik Amber Priests a jeho Residue musí být ihned odstraněno, jakmile dojde k jeho umístění na cíl, aby se minimalizovalo množství healu na addech.
Hráči se musí vyvarovat Windstorm tornád a Rage of the Empress buff by měl být rozptýlen od všech nepřátel, kteří budou žít dost dlouho na to, že by začali být s tímto buffem životu nebezpečným členům raidu.
Když Sri'thik Bombardiers jsou naživu, musí být váš raid rozprostřen, aby minimalizoval škody způsobené Gusting Bomb a Throw Explosives a členové raidu by měl zůstat mimo void zón zanechaných po Gusting Bomb.
Amber-Encased Kunchongs nejsou problematičtí, jediná věc, kterou je nutno brát na vědomí je to, aby se zabránilo stání v mracích po Encapsulated Pheromones.
Konečně Kor'thik Warcallers by měly být kitování tankem pro jeho Enrage.
Všechny addy v tomto kvadrantu je třeba tankovat.


4.3. Pandaren bedny

V této části velmi stručně vysvětlíme, jak se vypořádat se schopností každého ze tří Pandaren spirits.
Hráči by se měli jednoduše rozprchnout u Ancient Brewmaster Spirit a Keg Toss a cílený hráč by se měl snažit prchnout těsně před dopadem. Hráči by měli být rozprostřeni po místnosti a měli by se snažit utéci od zásahu z Breath of Fire . Pokud se nějakému hráči podaří dostat hit z Breath of Fire , když je pod vlivem debuffu Keg Toss, měl by být okamžitě dispelován.
Kdykoliv Wise Mistweaver Spirit začíná s castem Gusting Crane Kick , každý by měl utíkat od ní až s tím přestane.
Nakonec, když se Nameless Windwalker Spirit zaměří na range hráče, tak by tento hráč a všichni ostatní hráči v jeho blízkosti měli běžet pryč. Každý hráč by měl být opatrní, aby nepřišel do vzdálenosti na 3 yardy od fiery blossoms na podlaze.


5. Heroism / Bloodlust / Time Warp

Doporučujeme používat Hrdinství / Bloodlust / Time Warp v rámci boje, která se ukáže být velmi obtížná pro váš raid. Je těžké říci dopředu, co to bude. Vzhledem k tomu, že Heroism / Bloodlust / Time Warp poskytuje velkou výhodu, doporučujeme použít na začátku boje, kdy máte k dispozici veškeré DPS cooldowns a na otevření většího počtu beden, než obvykle.
Všimněte si, že hrdinství / Bloodlust / Time Warp použité v jednom kvadrantu nedosahuje na hráče v jiném kvadrantu, takže vaše dvě skupiny to mohou použít nezávisle na sobě.


6. Shrnutí

6.1. Tanci

• Naberte si a tankuje všechny addy, kteří se vytváří v kvadrantu. Ujistěte se, že odvedete adda z void zón, které je jich léčí nebo buff jejich damage.
• Kite Kor'thik Warcallers , když se stanou Enrage.


6.2. Healeři

• Healujte tolik členů raidu jak je to jen možné díky buffu, který získáte od Wise Mistweaver Spirits.
• Dispel Torment , stejně jako jakékoliv jiné škodlivé debuffs kdykoli je to možné.


6.3. DPS

• DPS addy využitím cleave a multi-DOT. Ujistěte se, že respektujete pořadí v zabíjení addů dle RL (obecně zabíjet nejnebezpečnější nepřátele jako první).


6.4. Všichni

• Vyhněte se četným pozemním útokům přítomných v boji, a ujistěte se, máte vždy správné rozestupy v závislosti na žíjících addech ve vašem kvadrantu.
• Pokud máte debuff Set to Blow , ujistěte se, že umístíte bomby v oblasti kvadrantu, kde není žádný z členů raidu.


7. Učení Boje

Vzhledem k tomu, že se všichni členové raidu vystřídají pokaždé v Mogu a Mantid kvadrantech, budou mít hráči vždy dostatečnou praxi jak v nich bojovat. Nebude existovat hráč, který by znal jen jeden typ. Tímto by jsme měli být schopni vyřešit všechny strategické otázky, které mohou nastat.
Vše ukáže až praxe. Neexistuje žádná skvělá strategie tohoto boje, ale spíše se členové raidu budou muset naučit, jak se přizpůsobit a reagovat na mhoho různých mechanik, které mohou nastat
Obrázek Obrázek Obrázek


Monk tank, to je něco jako pyrotechnik, jakmile ho uvidíš utíkat, snaž se ho předběhnout, protože to už jde opravdu o život.

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti